นักเขียน

นักเขียน

 

 

 

 

 

 

about author –ธราธิป สายทอง เกิดวันที่ 8 กันยายน 2534

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์ทำงานของนักเขียน : ประสบการณ๋ทำงานอย่างยาวนานมากกว่า 8 ปี สามารถทำการเขียนบทความอย่างมีสาระเนื้อหาสำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านได้เป็นอย่างมาก ด้วยบทความที่ถูกเขียนขึ้นมาอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเรื่องราวเนื้อหาบทความที่ถูกจัดสร้างขึ้นมาอย่าง อ่านง่ายเข้าใจง่ายเนื้อหาในบทความที่ถูกจัดทำขึ้นมาไม่สลับซับซ้อนจนเกินไป นอกจากนี้ยังมีความสามารถเขียนในแนวบทความต่างๆได้อย่างหลากหลายด้วยกัน พร้อมการสร้างผลงานเขียนที่ผ่านมามากกว่า 300 เรื่อง ด้วยข้อมูลเนื้อหาอย่างสมจริงและมีความน่าเชื่อถือแน่นอน

ความสามารถของนักเขียน :ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพร้อมทักษะในการทำงานที่มีอยู่มากพอสมควร สามารถทำการค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการวิเคราะห์ข้อมูล จัดสร้างเขียนผลงานบทความขึ้นมาอย่างมีเนื้อหาที่ถูกต้องเหมาะสมและตรงประเด็น ปัจจุบันทำงานให้กับเว็บ อนิเมะ24.com
สามารถสร้างสรรค์ผลงานบทความ อย่างมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานอย่างมาก พร้อมมีการใช้ภาษาในการเขียนบทความอย่างถูกต้องชัดเจนและมีความหมาะสมที่สุด และนอกจากนี้ยังสามารถนำข้อเสนอและข้อแนะนำต่างๆในการเขียนบทความ มาใช้พัฒนาและปรับปรุงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในก่อนหน้านี้ที่เคยทำงานเป็นนักเขียนนิยายมาก่อน จึงพอมีประสบการณ์และทักษะความชำนาญในด้านงานเขียนเป็นอย่างดี

คุณธราธิป สายทอง

ตำแหน่ง content writer (อนิเมะ24.com)

ที่อยู่: 171 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10900

อีเมล :Tarathip060766@gmail.com

Social:

Comments