Favorite Comments () Report
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Naruto นารูโตะ นินจาจอมคาถา ตอนที่ 1 – 220

ในอีกโลกหนึ่ง นินจาคือพลังสูงสุด และในหมู่บ้านที่ซ่อนอยู่ในใบไม้ อาศัยนินจาที่ลอบเร้นที่สุดในแผ่นดิน เมื่อสิบสองปีก่อน จิ้งจอกเก้าหางที่น่าสะพรึงกลัวได้คุกคามหมู่บ้านและคร่าชีวิตผู้คนไปมากมายก่อนที่มันจะถูกปราบและวิญญาณของมันถูกผนึกไว้ในร่างของเด็กทารก อุซึมากิ นารูโตะ เด็กชายคนนั้น เติบโตขึ้นมาเป็นนินจาฝึกหัดที่สนใจเรื่องแกล้งกันมากกว่าเรียนวิชานินจา.. แต่นารูโตะตั้งใจที่จะเป็นนินจาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาล!

Comments