Turn off light Favorite Comments () Report
  • Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

In the Heights (2021)

เจ้าของร้านขายเหล่าที่คอยช่วยเหลือคนจนและผู้ที่ต้องการให้ช่วย ซึ่งเรื่องราวของเขาเกิดขึ้นในนิวยอร์ก แต่การดำรงชีวิตของเขาคือการประหยัดเงินทุกๆ เพนนีในทุกๆวัน สำหรับการใช้จ่านที่จำเป็นและการร้องเพลงของเขาก็ทำให้ชีวิตดีขึ้นมากกว่าที่คิดเอาไว้

Comments

Duration: 143 min

Release:

IMDb: 7.5