• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 1 Episode 9

ซูบารุมั่นใจมากว่าเขาต้องคำสาปจากใครบางคนในหมู่บ้าน และเขาจะต้องถูกสาปซ้ำอีกหากพยายามหาว่าใครเป็นคนสาป แต่หลังจากนั้นก็ได้ค้นพบว่าตนเองเข้าใจผิด

Comments

Episode Title: The Meaning of Courage

Air Date: 2016-05-30

Year: