• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 1 Episode 11

เร็มตื่นจากความฝันและสารภาพว่าทำผิดต่อซูบารุ เมื่อหมดหนทางที่จะช่วยเร็มและแร็ม ซูบารุยอมเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อเพื่อให้ทั้งคู่หนีไป

Comments

Episode Title: Rem

Air Date: 2016-06-13

Year: