• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Re:ZERO -Starting Life in Another World- Season 1 Episode 10

ซูบารุถูกสาปอีกหลายครั้ง และเริ่มจะยอมแพ้เมื่อไม่สามารถถอนคำสาปได้ แต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าเร็มเข้าไปในป่าเพียงลำพัง จึงตัดสินใจออกตามเธอไป

Comments

Episode Title: Fanatical Methods Like a Demon

Air Date: 2016-06-06

Year: