• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Gintama กินทามะ Season 1 ตอนที่ 4

ในเมืองเอโดะที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า “ชาวสวรรค์” มาตั้งรกราก ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไป และออกกฎหมายห้ามพกอาวุธทุกประการ ทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น

Comments

Views: 677

Serie: Gintama

Director:

Episode Title: Watch Out! Weekly Shonen JUMP Sometimes Comes Out on Saturdays!

Air Date: 2006-04-25

Year: