• Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...


Gintama กินทามะ Season 1 ตอนที่ 12

ในเมืองเอโดะที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า “ชาวสวรรค์” มาตั้งรกราก ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไป และออกกฎหมายห้ามพกอาวุธทุกประการ ทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น

Comments

Views: 699

Serie: Gintama

Guest Star:

Episode Title: People Who Make Good First Impressions Usually Suck!

Air Date: 2006-06-13

Year: