Turn off light Favorite ถัดไป Comments () Report
  • Server 1
0
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Gintama กินทามะ Season 1 ตอนที่ 1

ในเมืองเอโดะที่มนุษย์ต่างดาวที่เรียกกันว่า “ชาวสวรรค์” มาตั้งรกราก ออกคำสั่งริบยศถาบรรดาศักดิ์และยึดดาบของซามูไรไป และออกกฎหมายห้ามพกอาวุธทุกประการ ทำให้ยุครุ่งเรืองของซามูไรได้จบสิ้นลง ชาวสวรรค์ได้มีอำนาจเหนือเอโดะมากยิ่งขึ้น

Comments

Views: 845

Serie: Gintama

Director:

Guest Star:

Episode Title: You Guys!! Do You Even Have a Gintama?! (1)

Air Date: 2006-04-04

Year: